کتاب دموکراسی یا دموقراضه

نتایج جستجو برای عبارت :

کتاب دموکراسی یا دموقراضه

دانلود رایگان کتاب دموکراسي يا دموقراضه

یک تشکیلاتی را تاسیس کنید که کارش چرخاندن مردم باشد. يا چرخاندن لقمه دور سر مردم.

رمز بقای مدیریت، انتخاب و انتصاب زیردستانی است که قدشان از شما کوتاه تر باشد.

وقتی که مردم، حال و حوصله يا همت يا انگیزه يا جربزه قيام و انقلاب ندارند از دست یک نویسنده ی یک لاقبا چه کاری بر مى آید.

یعنی یکی از اصلی ترین برنامه ها و تدابیر دموقراضه مشغول کردن مردم به
گونه ای بوده است که کسی حال و حوصله و انگیزه و فرص
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

ای نهم سرگرمی برای کودک 10 ماهه doctorwebsite آپشن خودرو | دنیای آپشن شهرفایل انجام پروژ های اندروید الماس ژینا کالا نمایندگی انحصاری تاچ بیوتی و هانی هیر آموزش ومعرفی فناوری وبلاگ اختصاصی تیم ویکی لوپ هاست رایگان